Styre og utvalg

HovedstyretPeriode
Leder Linda Monsen Vassdal2025
Nestleder Sini Häiväläinen2026
Sekretær Terje Scott Syvertsen2026
Kasserer Emelie Våtvik2025
Styremedlem Kenneth Jonassen2026
Leder Viltstell Ola Fostervoll2025
Leder skytegruppa Tarald Falander2026
Leder hytteutvalg Anders Magne Lindseth2025
Barne- og ungdomskontakt – Tone Løvberg2025
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen2025
Vara styremedlem Ivar Andersen 2026
Kvinnekontakt Guri Opheim2025
Skytegruppa
Leder Tarald Falander2026
Medlemmer
Guri Opheim2026
Anders Magne Lindseth2026
Heidi Jorunn Brun2025
Fred Skancke Hansen2025
Hytteutvalget
Leder Anders Magne Lindseth2025
Medlemmer
Bjørn Erik Jorkiend2026
Ivar Andersen2026
Viltstellutvalget
Leder Ola Fostervoll2025
Medlemmer
Frank Jacobsen2026
Tarald Falander2026
Festkomité
Leder Per Ivar Velve2025
Medlemmer
Fred Skancke Hansen2025
Nils Lorentsen2026
Tore Hoem2026
Kari Stokke2025
Valgkomité
Leder John-Erik Leithe2025
Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen2026
Svenn Are Johansen2026
Revisorer
John-Erik Leithe2026
Jørn Kjetil Hansen2025

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2024 – årsmøte avholdt 12. februar 2024