Styre og utvalg

HovedstyretPeriode
Leder Linda Monsen Vassdal2025
Nestleder Rebecca Cropley2024
Sekretær Terje Scott Syvertsen2024
Kasserer Emelie Våtvik2025
Styremedlem Svein Gunnar Myhren2024
Leder Viltstell Ola Fostervoll2025
Leder skytegruppa Atle Odd Brekken2024
Leder hytteutvalg Anders Magne Lindseth2025
Barne- og ungdomskontakt – Tone Løvberg2025
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen2025
Vara styremedlem Ivar Andersen 2024
Kvinnekontakt Guri Opheim2025
Skytegruppa
Leder Atle Odd Brekken2024
Medlemmer
Guri Opheim2025
Anders Magne Lindseth2024
Heidi Jorunn Brun2025
Fred Skancke Hansen2025
Hytteutvalget
Leder Anders Magne Lindseth2025
Medlemmer
Einar Midthun2024
Ivar Andersen2024
Viltstellutvalget
Leder Ola Fostervoll2025
Medlemmer
Frank Jacobsen2024
Tarald Falander2024
Festkomité
Leder Per Ivar Velve2025
Medlemmer
Fred Skancke Hansen2025
Stig Harald Hammer2024
Gunnhild H. Antonsen2024
Kari Stokke2024
Valgkomité
Leder John-Erik Leithe2025
Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen2024
Svenn Are Johansen2024

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2023 – årsmøte avholdt 13. februar