Gebyrsatser for jakt og fiske på Svalbard

Avgiften betales ved kjøp av jakt-, fangst- eller fiskekort hos www.inatur.no. Inntektene går til Svalbards Miljøvernfond.

Avgift for teoretisk eksamen ved avleggelse av jegerprøve er kr 280,-.

Det kreves også jaktkort for å jakte sel. Dette er gratis og fås på www.inatur.no

Mer info: Avgift for jakt, fangst og fiske | Sysselmesteren på Svalbard

 
Fiskekort
Håndredskap per sesong Gratis
Garnkort per sesong 150,- Garnfiske
Småviltkort
Sesongkort per person over 18 år 200,- Småviltjakt
Sesongkort per person under 18 år Gratis
Revefangst
Sesongkort for person over 18 år 200,- Revefangst
Sesongkort for person under 18 år Gratis
Reinjakt
Årskalv 100,- Rein kalv
Simle/ungdyr 300,- Rein Simle
Fritt dyr 300,- Rein Fritt
Seljakt Gratis