Rapport Svalbardrypenes jaktstatistikk

I 2016 fikk Norsk Polarinstitutt tildelt midler fra Svalbards miljøvernfond til prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatisikk». Her ønsket man å avdekke årsakene til at jaktdataene viser andre trender enn overvåkingsdata for bestanden av svalbardrypene. Longyearbyen Jeger-og Fiskerforening kom med innspill til dette sammen med flere andre aktører og privatpersoner.

Her kan du lese rapporten