Bli medlem i LJFF

Vil du bli medlem av Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening? Fyll ut skjemaet under, så blir du innmeldt og kan blant annet benytte deg av våre hytter. Du vil få sms/mail når faktura for medlemskap er klar. Når denne er betalt, blir medlemskapet aktivert.

  Ditt navn (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Fødselsdato (dd.mm.åååå / obligatorisk)

  Mobilnummer (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Velg medlemskategori / pris

  Kryss av her hvis du har vært medlem av LJFF tidligere

  Dette koster medlemskap i LJFF pr kalenderår.
  1. Hovedmedlem m/tidsskrift kr 790,-
  2. Barne-/Ungdomsmedlem m/tidsskrift kr 440,-
  3. Barne-/Ungdomsmedlem u/tidsskrift kr 300,
  4. Pensj./Uføremedlem m/tidsskrift kr 610,-
  5. Familiemedlemskap kr 1215,-
  6. Sidemedlem u/tidsskift  kr 430,-

  Barne-/ Ungdomsmedlemskap: Gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år

  Familiemedlemsskap: Send e-post til adressen medlem@ljff.info og oppgi hvilket medlemsskap som skal tilknyttes . Familiemedlemskap kan bestå av inntil 2 voksne og et ubestemt antall barn under 26 år,  i samme husstand og innen samme lokalforening.

  Sidemedlemskap: Dersom du allerede er medlem i annen Jeger- og fiskerforening.
  Vi kan også flytte medlemsskapet ditt over fra annen forening. Send oss i så fall en e-post til adressen medlem@ljff.info.

  Ektefelle/samboermedlemskap: kontakt NJFF på e-post: medlem@ljff.info eller telefon 66 79 22 66

  Endringer på personalia / medlemsskap: Send en mail til medlem@ljff.info hvis din adresse er feil eller lignende, så retter vi det opp.

  Vil du bli medlem av To-Takteren?
  Se To-takterens nettsider: http://www.totakteren.com/kontakt-informasjon/