Årsmøte, Mandag 13. februar 2023

Velkommen til årsmøte for LJFF mandag 13. februar kl. 19:00. Sted: Andresalen på Radisson Blu Polar Hotel

Saksliste:

  • Konstituering av møte, valg av ordstyrer/referent
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Vedtekter
  • Inkomne saker:
  • Valg

Saker til årsmøtet innen 1. februar 2023. Sendes til leder Heidi Dovrebro på epost: leder@ljff.info

Har du innspill til valgkomiteen, kontakt Kristin Furu Grøtting på e-post kristin.furu.grotting@gmail.com