Om LJFF

Foreningen ble stiftet i 1967 og har pr idag ca 800 medlemmer.

LJFF har riflebane ved Gruve 3, hvor det kan skytes på papp på 40 og 100 meter, og elektroniske skiver på 100 meter. Samt pistolbane på 25 meter og leirduebane. Her er det organisert skyting i perioden juni-september. Banen er også brukt hele året av bl.a Sysselmesteren, Unis, Polarinstituttet samt reiselivet.

LJFF disponerer 12 hytter for utlån.

Av andre aktiviteter kan nevnes Jegerprøvekurs, havfiske, demonstrasjon av reinslakting ol. LJFF er også med på høringer i saker som berører jakt / fiske / friluftsliv.