Generell info om leie av hyttene

LJFF disponerer 12 hytter for utleie. 4 av hyttene, Jegerbu på Diabas, Gåsebu på Vindodden, Andersenhytta i Foxdalen og Vintergata i Gustavdalen/Svea er eid av foreningen.De resterende er eid av Staten og disponeres av LJFF gjennom avtale. De statseide hyttene er alle definert som kulturminner, og dermed underlagt vern gjennom miljøloven for Svalbard, noe som legger føringer på hva som kan gjøres og ikke gjøres på de hyttene.
Hyttene lånes kun ut til våre medlemmer bosatt på Svalbard. Hyttene lånes ikke ut til kommersiell bruk.

Alle hyttene bortsett fra Mohnbukta har utedo i tilknytning til hytta. Alle har gass kokeapparat til matlaging og vedovn som varmekilde.

Foreningen To-takteren har for tiden 4 hytter til utlån, som søkes på samme måte som LJFF’s hytter. Medlemsskap i To-takteren kreves.

Svalbard Turn har ei hytte til utlån, som søkes på samme måte som de andre. Medlemskap i Svalbard Turn kreves.

Med sengeplasser menes faste senger/brisker.
Posisjoner gis med forbehold, uten ansvar for LJFF.

Denne nettsiden har litt historikk på flere av hyttene:
Lokaliteter for kulturminner på Svalbard

For mer info om historisk aktivitet på flere av stedene så anbefales også boka «Svalbard – en ferd i fortidens farvann» av Thor Bjørn Arlov og Per Kyrre Reymert