Alle innlegg av Emelie Våtvik

Årsmøte, Mandag 13. februar 2023

Velkommen til årsmøte for LJFF mandag 13. februar kl. 19:00. Sted: Andresalen på Radisson Blu Polar Hotel

Saksliste:

  • Konstituering av møte, valg av ordstyrer/referent
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Vedtekter
  • Inkomne saker:
  • Valg

Saker til årsmøtet innen 1. februar 2023. Sendes til leder Heidi Dovrebro på epost: leder@ljff.info

Har du innspill til valgkomiteen, kontakt Kristin Furu Grøtting på e-post kristin.furu.grotting@gmail.com

Storviltprøven 2021

Skyting er hver tirsdag og torsdag mellom 18:00 og 20:00 frem til 2. september.

På grunn av covid-19 har Miljødirektoraktet bestemt at det i år ikke skal være krav til obligatoriske treningsskudd før oppskyting. Oppskyting skal som før foregå mot blink med dyrefigur på 100 meters avstand, skytestilling er valgfri og det skal brukes godkjent jaktammunisjon. Vi oppfordrer uansett alle jegere som skal jakte storvilt i år, til å gjennomføre noen runder med treningsskudd.

Alle skyttere må ha med eget hørselvern og liggeunderlag, i tillegg til eget våpen. Det vil bli anledning til å kjøpe de vanligste kalibrene av jaktammunisjon på skytebanen.

Vel møtt

Rapport Svalbardrypenes jaktstatistikk

I 2016 fikk Norsk Polarinstitutt tildelt midler fra Svalbards miljøvernfond til prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatisikk». Her ønsket man å avdekke årsakene til at jaktdataene viser andre trender enn overvåkingsdata for bestanden av svalbardrypene. Longyearbyen Jeger-og Fiskerforening kom med innspill til dette sammen med flere andre aktører og privatpersoner.

Her kan du lese rapporten

Oppdatering av hjemmeside

Vi jobber med å oppdatere hjemmesiden vår på www.ljff.info Det kan til tider mangle noe info, men vi jobber gradvis fremover for å komme i mål. Hjemmesiden skal være for generell info om foreningen vår. Om det er spørsmål finner dere mailadresser på hjemmesiden så det er bare å ta kontakt.