Skytebanen

LJFF har skytebane med skivestativ på 40 og 100 meter,  25meters pistolbane, elektronisk 100 meters bane, samt leirduebane og er lokalisert ved Gruve 3.

Det er stor aktivitet på skytebanen gjennom hele året, men noen aktiviteter gjennomføres kun den tiden av året der det er naturlig skytelys. I tillegg til faste treningskvelder på riflebanen, og forskjellige kurs gjennom hele året, arrangerer vi storviltprøven i månedene mai til september.

Med så mye bruk vi har på skytebanen, er vi avhengige av at alle brukere er med å holde orden. Rydd opp etter dere, tomhylser kastes i merkede fat, annet søppel i søppeldunkene.

Treningsavgift kr. 50,- for medlemmer / kr. 100 for ikke medlemmer.
Kan betales på Vipps til #695137 («Kjøp og betal» i Vipps appen), eventuelt betales kontant til skyteleder ved organisert skyting.

Bruk av skytebanen: 
All skyting utenom det som er organisert gjennom forbundet/LJFF, skal være booket av en etat eller firma med bedriftsmedlemskap.  
Forespørsler sendes til skytebane@ljff.info  Det må påregnes inntil to virkedager for behandling av forespørsler.

Sjekk bookinger her:


Storviltprøven:
Alle som skal utøve jakt på storvilt, fra rådyr og oppover, må ha avlagt godkjent skyteprøve for storviltjakt.

Gjennomføring av storviltprøve på Svalbard:
Gjennomføre minst 30 obligatoriske treningsskudd fordelt på minimum 2  kvelder. Disse skal attesteres av godkjent  skyteprøvekontrollør, under skytinger i LJFF’s regi.    Avlegge skyteprøve der kravet er en serie på 5 skudd på fastlagt reinfigur, avstand 100m, og med alle skudd innenfor «vitalt område» på figuren. (På kombivåpen//dobbeltrifler/drillinger er kravet 3 av 3 skudd innenfor.)

Skyteprøven skal avlegges med det våpen som vil bli benyttet på jakt. Dersom det skal benyttes flere våpen under jakta, kreves det godkjent skyteprøve for hvert våpen som vil bli brukt.
Skyteprøven må avlegges med jaktammunisjon.

Priser
Oppskyting medlemmer av LJFF kr. 50,- pr forsøk
Oppskyting ikke medlemmer kr. 100,- pr forsøk

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – obligatorisk skyteprøve
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313#KAPITTEL_6

Ammunisjonssalg:
På annonserte trenings- og oppskytingskvelder vil det være salg av jaktammo i følgende kalibre: 243win, 6.5×55, 308, 30-06, 338 Winmag,