Bruk av skytebanen

LJFF har riflebane med skivestativ på 40 og 100 meter, pistolbane på 25 meter samt leirduebane.
Her er det organisert skyting i perioden juni-september. Banen er også brukt hele året av bl.a Sysselmannen, Unis, Polarinstituttet samt reiselivet.

Og med så mye bruk er vi avhengige at at dere som brukere er med å holde orden. Rydd opp etter dere, tomhylser kastes i merkede fat, annet søppel i søppeldunkene.

Treningsavgift kr. 50,- for medlemmer / kr. 100 for ikke medlemmer.
Kan betales på Vipps til #695137 («Kjøp og betal» i Vipps appen), eventuelt betales kontant til skyteleder ved organisert skyting.

Bruk av skytebanen:
All skyting utenom det som er oppsatt skal bookes på forhånd
Forespørsler sendes til skytebane@ljff.info

Sjekk bookinger her:


Storviltprøven
Alle som skal utøve jakt på storvilt, fra rådyr og oppover, må ha avlagt godkjent skyteprøve for storviltjakt. I store trekk krever dette at jegeren i inneværende jaktår (1/4-31/3) må:
Gjennomføre minst 30 treningsskudd fordelt over 2 eller flere kvelder. Disse skal attesteres av godkjent arrangør av prøven.

Avlegge skyteprøve der kravet er en serie på 5 skudd på fastlagt reinfigur, avstand 100m, og med alle skudd innenfor «vitalt område» på figuren. (På kombivåpen//dobbeltrifler/drillinger er kravet 3 av 3 skudd innenfor.)

Skyteprøven skal avlegges med det våpen som vil bli benyttet på jakt. Dersom det skal benyttes flere våpen under jakta, kreves det godkjent skyteprøve for hvert våpen som vil bli brukt.
Skyteprøven må avlegges med jaktammunisjon.

Priser
Oppskyting medlemmer av LJFF kr. 50,- pr forsøk
Oppskyting ikke medlemmer kr. 100,- pr forsøk

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – obligatorisk skyteprøve
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313#KAPITTEL_6

Ammunisjonssalg:
På annonserte trenings- og oppskytingskvelder vil det være salg av jaktammo i følgende kalibre: 243win, 6.5×55, 308, 30-06, 338 Winmag,