Styre og utvalg

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2018 – årsmøte avholdt 27. januar

Hovedstyret        Periode

Leder Torgeir Prytz 2021
Nestleder Ivar Andersen 2020
Sekretær Malin Persson 2020
Kasserer Emelie Våtvik 2021
Styremedlem Marius Simavik 2020
Leder Viltstell Torgeir Prytz 2021
Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken 2020
Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth 2020
Barne- og ungdomskontakt Marius Simavik 2021
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen 2021
Vara styremedlem Berit Paulsen 2020
Kvinnekontakt Berit Paulsen 2021

Skytegruppa

Leder
Atle Odd Brekken 2020

Medlemmer
Tor Arne Iversen 2020
Anders Magne Lindseth 2020
Heidi Jorunn Brun 2021
Fred Skancke Hansen 2021

Hytteutvalget

Leder
Anders Magne Lindseth 2021

Medlemmer
Knut Breivegen 2020
John-Eirik Leithe 2021
Ivar Andersen 2020

Viltstellutvalget

Leder
Torgeir Prytz 2021

Medlemmer
Frank Jacobsen 2020
Jørn Kjetil Hansen 2020

Festkomitè

Leder Håvar Fjerdingøy 2021

Medlemmer
Fred Skancke Hansen 2021
Stig Harald Hammer 2020
Gunnhild H. Antonsen 2020
Per Ivar Velve 2020

Valgkomitè
Leder
Stig Onarheim 2021

Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen 2020
Tor Arne Iversen 2020