Styre og utvalg

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2021 – årsmøte avholdt 25. februar

HovedstyretPeriode
Leder Heidi Jorunn Dovrebro2023
Nestleder Kari Stokke2022
Sekretær Malin Persson2022
Kasserer Emelie Våtvik2023
Styremedlem Svein Gunnar Myhren2022
Leder Viltstell Torgeir Prytz2023
Leder skytegruppa Atle Odd Brekken2022
Leder hytteutvalg Anders Magne Lindseth2023
Barne- og ungdomskontakt Heidi Harviken2023
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen2023
Vara styremedlem Ivar Andersen 2022
Kvinnekontakt Merethe Stiberg2023
Skytegruppa
Leder Atle Odd Brekken2022
Medlemmer
Tor Arne Iversen2022
Anders Magne Lindseth2022
Heidi Jorunn Brun2023
Fred Skancke Hansen2023
Hytteutvalget
Leder Anders Magne Lindseth2023
Medlemmer
Einar Midthun2022
John-Erik Leithe2023
Ivar Andersen2022
Viltstellutvalget
Leder Torgeir Prytz2023
Medlemmer
Frank Jacobsen2022
Jørn Kjetil Hansen2022
Festkomité
Leder Håvar Fjerdingøy2023
Medlemmer
Fred Skancke Hansen2023
Stig Harald Hammer2022
Gunnhild H. Antonsen2022
Per Ivar Velve2022
Valgkomité
Leder Kristin Furu Grøtting2023
Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen2022
Svenn Are Johansen2022