Styre og utvalg

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2022 – årsmøte avholdt 22. februar

HovedstyretPeriode
Leder Heidi Jorunn Dovrebro2023
Nestleder Rebecca Cropley2024
Sekretær Terje Scott Syvertsen2024
Kasserer Emelie Våtvik2023
Styremedlem Svein Gunnar Myhren2024
Leder Viltstell Torgeir Prytz2023
Leder skytegruppa Atle Odd Brekken2024
Leder hytteutvalg Anders Magne Lindseth2023
Barne- og ungdomskontakt Heidi Harviken2023
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen2023
Vara styremedlem Ivar Andersen 2024
Kvinnekontakt Elise Strømseng2023
Skytegruppa
Leder Atle Odd Brekken2024
Medlemmer
Tor Arne Iversen2024
Anders Magne Lindseth2024
Heidi Jorunn Brun2023
Fred Skancke Hansen2023
Hytteutvalget
Leder Anders Magne Lindseth2023
Medlemmer
Einar Midthun2024
John-Erik Leithe2023
Ivar Andersen2024
Viltstellutvalget
Leder Torgeir Prytz2023
Medlemmer
Frank Jacobsen2024
Ola Fostervoll2024
Festkomité
Leder Håvar Fjerdingøy2023
Medlemmer
Fred Skancke Hansen2023
Stig Harald Hammer2024
Gunnhild H. Antonsen2024
Per Ivar Velve2024
Valgkomité
Leder Kristin Furu Grøtting2023
Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen2024
Svenn Are Johansen2024