Styre og utvalg

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2018 – årsmøte avholdt 27. januar

Hovedstyret        Periode

Leder Svenn Are Johansen 2019
Nestleder Ivar Andersen 2020
Sekretær Kari Stokke 2020
Kasserer Emelie Våtvik 2019
Styremedlem Marius Simavik 2020
Leder Viltstell Torgeir Prytz 2019
Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken 2020
Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth 2020
Barne- og ungdomskontakt Erle Frantzen 2019
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen 2019
Vara styremedlem Berit Paulsen 2020
Kvinnekontakt Sylvi Lundgren 2019

Skytegruppa

Leder
Atle Odd Brekken 2020

Medlemmer
Tor Arne Iversen 2020
Anders Magne Lindseth 2020
Heidi Jorunn Brun 2019
Fred Skancke Hansen 2019

Hytteutvalget

Leder
Anders Magne Lindseth 2019

Medlemmer
Knut Breivegen 2020
John-Eirik Leithe 2019
Ivar Andersen 2020

Viltstellutvalget

Leder
Torgeir Prytz 2019

Medlemmer
Frank Jacobsen 2020
Jørn Kjetil Hansen 2020

Festkomitè

Leder Håvar Fjerdingøy 2019

Medlemmer
Fred Skancke Hansen 2019
Stig Harald Hammer 2020
Gunnhild H. Antonsen 2020
Per Ivar Velve 2020

Valgkomitè
Leder
Stig Onarheim 2019

Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen 2020
Tor Arne Iversen 2020