Styre og utvalg

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2017 – årsmøte avholdt 28. januar

Hovedstyret        Periode

Leder Svenn Are Johansen 2019
Nestleder Ivar Andersen 2018
Sekretær Kari Stokke 2018
Kasserer Emelie Våtvik 2019
Styremedlem Frank Pettersen 2018
Leder Viltstell Torgeir Prytz 2019
Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken 2018
Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth 2019
Barne- og ungdomskontakt Erle Frantzen 2019
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen 2019
Vara styremedlem Beate Kverneggen 2018
Kvinnekontakt Sylvi Lundgren 2019

Skytegruppa

Leder
Atle Odd Brekken 2018

Medlemmer
Tor Arne Iversen 2018
Anders Magne Lindseth 2018
Heidi Jorunn Brun 2019
Fred Skancke Hansen 2019

Hytteutvalget

Leder
Anders Magne Lindseth 2019

Medlemmer
Mats Dahlberg 2018
John-Eirik Leithe 2019
Ivar Andersen 2018

Viltstellutvalget

Leder
Torgeir Prytz 2019

Medlemmer
Frank Jacobsen 2018
Svenn Are Johansen 2018

Festkomitè

Leder Håvar Fjerdingøy 2019

Medlemmer
Fred Skancke Hansen 2019
Stig Harald Hammer 2018
Gunnhild H. Antonsen 2018

Valgkomitè
Leder
Stig Onarheim 2019

Medlemmer
Jørn Kjetil Hansen 2018
Tor Arne Iversen 2018