Gebyrsatser for jakt og fiske på Svalbard

Betales inn til konto 6345.05.07581
Må merkes med kode. Navn på person som betaler må fremkomme

Kan også betales i skranken ved avhenting av kort

Mer info: http://sysselmannen.no/Fastboende/Jakt-fangst-og-fiske/

  Pris Merkes med
    Kode
Fiskekort
Håndredskap per sesong Gratis
Garnkort per sesong 150,- Garnfiske
Småviltkort
Sesongkort per person over 18 år 200,- Småviltjakt
Sesongkort per person under 18 år Gratis
Revefangst
Sesongkort for person over 18 år 200,- Revefangst
Sesongkort for person under 18 år Gratis
Reinjakt
Årskalv 100,- Rein kalv
Simle/ungdyr 300,- Rein Simle
Fritt dyr 300,- Rein Fritt
Seljakt Gratis

 

Ajour pr 11.09.2014