Skottehytta – Billefjorden

Skottehytta – Billefjorden
UTM 33X 0535329, 8737141
6 køyer

skottehytta2