Generell info om leie av hyttene

LJFF disponerer 10 hytter for utleie. 2 av hyttene, Jegerbu på Diabas og Gåsebu på Vindodden er bygd og eid av foreningen, mens Andersenhytta i Foxdalen ble kjøpt av foreningen i 2015.

De resterende er eid av Staten og disponeres av LJFF gjennom avtale. De statseide hyttene er alle definert som kulturminner, og dermed underlagt vern gjennom miljøloven for Svalbard, noe som legger føringer på hva som kan gjøres og ikke gjøres på de hyttene.
Hyttene lånes ut til våre medlemmer bosatt på Svalbard. Hyttene lånes ikke ut til kommersiell bruk.

Alle hyttene bortsett fra Mohnbukta har utedo i tilknytning til hytta. Alle har gass kokeapparat og vedovn såfremt ikke annet er angitt.

Foreningen To-takteren har for tiden 4 hytter til utlån, som søkes på samme måte som LJFF’s hytter. Medlemsskap i To-takteren kreves.

Med sengeplasser menes faste senger/brisker.
Posisjoner gis med forbehold, uten ansvar for LJFF.

Denne nettsiden har litt historikk på flere av hyttene:
Lokaliteter for kulturminner på Svalbard

For mer info om historisk aktivitet på flere av stedene så anbefales også boka «Svalbard – en ferd i fortidens farvann» av Thor Bjørn Arlov og Per Kyrre Reymert