Alle innlegg av Emelie Våtvik

Rapport Svalbardrypenes jaktstatistikk

I 2016 fikk Norsk Polarinstitutt tildelt midler fra Svalbards miljøvernfond til prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatisikk». Her ønsket man å avdekke årsakene til at jaktdataene viser andre trender enn overvåkingsdata for bestanden av svalbardrypene. Longyearbyen Jeger-og Fiskerforening kom med innspill til dette sammen med flere andre aktører og privatpersoner.

Her kan du lese rapporten

Oppdatering av hjemmeside

Vi jobber med å oppdatere hjemmesiden vår på www.ljff.info Det kan til tider mangle noe info, men vi jobber gradvis fremover for å komme i mål. Hjemmesiden skal være for generell info om foreningen vår. Om det er spørsmål finner dere mailadresser på hjemmesiden så det er bare å ta kontakt.