Årsmøte og Årsfest 31. januar 2015

Årsmøte og Årsfest – 31.01 2015

Årsmøte 2015 avholdes lørdag 31.1 2015
Tid: kl 13.00
Sted: Lassegrotta , UNIS

Saksliste:
Årsmelding
Regnskap
Innkommende saker
Valg

Følgende er på valg:
Styre: Leder, Kasserer, Leder Viltstell, Leder Hytteutvalget, Barne- og ungdomskontakt
Kvinnekontakt, Vara styremedlem.

Utvalg:
Skytegruppa: 2 stk
Hytteutvalget: 1 stk
Viltstellutvalget: 1 stk (leder)
Festkomite: 1 stk
Ordenstegnkomite: 1 stk
Valgkomite: 1 stk (leder)

Medlemmer oppfordres til å levere forslag til valgkomiteens leder
Stig Onarheim på e-post sonarheim@hotmail.com innen mandag 26.01.15

Årsfest:
årsfest