Årsmøte og årsfest – 26.01.2019

Tradisjonen tro, så blir det årsmøte og årsfest siste lørdag i januar.

LJFF årsfest 2019

aarsmote2019-1

Følgende verv er på valg:
Hovedstyre: Leder, sekretær, kasserer, barne- og ungdomskontakt, kvinnekontakt, varamedlem
Medlemmer i underutvalg : skytegruppa, hytteutvalg, viltstell, festkomite, valgkomite

Styrets sammensetning:

Styre og utvalg