Jegerprøvekurs 2019

Jegerprøvekurs 2019

Årets jegerprøvekurs blir avholdt i uke 21 og 22. Eksamen prøver vi å få lagt inn i uke 23 eller 24. Vi kjører kurs fra mandag til og med torsdag begge uker, med en utedag på lørdag i en av ukene.
Kurset har ni obligatoriske samlinger og vil i hovedsak foregå i UNIS sine lokaler. Unntak er utesamlingene som vil bli avholdt på LJFF’s skytebane.
Kurset går i sin helhet på norsk, mens eksamen kan valgfritt avlegges på norsk eller engelsk.
Kurset er åpent for alle, men våre juniorer og fastboende medlemmer har 1. prioritet om det skulle bli flere påmeldte enn vi har plass til på kurset.
Kurset koster kr 2500,- for medlemmer og kr 3200,- for ikkemedlemmer. Alt kursmateriell er medregnet i prisen, men eksamensgebyr kommer i tillegg.
Bindende påmelding sendes til: kurs@ljff.info innen 04.05.19. Påmelding må inneholde: Deltakerens fulle navn, fødselsnummer, bostedsadresse, epostadresse og mobiltelefonnummer.
Bekreftelse om plass på kurset, og nærmere informasjon kommer etter at påmeldingsfristen er omme.

Ikke medlem? klikk her: http://www.ljff.info/bli-medlem-i-ljff/