Trekning av hytter påsken 2018

LJFF og To-Takteren trekker påskehytter 2018, mandag 19.3. kl 17.00

Søknader må være inne før kl 16.00 samme dag.
Påsken blir delt inn i to perioder.
Den første perioden er fra den 23.3. til 28.3. kl 14.00 (palmehelga og midtuke før påskehelga.)
Andre periode er fra den 28.3. kl 14.00 til 2.4. (påsken)
Søkes det på begge perioder, må det sendes inn to separate søknader. Det er ingen prioriteringsliste mellom de to periodene, så en og samme søker kan med litt hell få hytte begge perioder. Kun fastboende medlemmer av foreningene kan søke (tilreisende kan være med i turfølget). Turfølge skal så langt som mulig være påført, og hver enkelt kan være oppført i bare et turfølge.
De som får tildelt hytte, blir kontaktet pr SMS, og må snarest mulig bekrefte om de skal ha hytta, om intet svar blir gitt, går hytta videre til neste på lista.

agardh-natt